Udruga Pramenka je od svog osnivanja 2002.god. bez prekida organizirala svake godine u Mostaru, ocijenjivačku izložbu autohtonih sireva.

Organizirala niz stručnih predavanja relevantnih profesora na prostoru cijele FBiH sa aktuelnim temama: bolesti ovaca, tehnologija proizvodnje sira, hranidbi ovaca itd. Uspostavila aktivnu i dobru suradnju sa međunarodnim organizacijama koje djeluju na prostoru BiH(Ucodep,Oxfam,Usaid itd) . Za vrijeme stočarskih izložbi ,Udruga je svim ovčarima dodijelila zahvalnice za promicanje ovčarske proizvodnje i novčane naknade izlagačima.

U periodu postojanja udruga je pismeno i medijski reagirala, prema višim institucijama valasti kod donošenja i korekcije određenih zakona (zakon o poljoprivredi,zakon o poticajima, zakon o stočarstvu itd.)

Udruga je izdala tri brošure o tehnologiji proizvodnje autohtonog sira (travničkog,livanjskog i hercegovačkog sira iz mijeha) i tiskala ih u 1500 primjeraka ,te iste podijelila farmerima.

Organizirala zajedno sa talijanskom organizacijom „Ucodep“ edukacijska putovanje za članove Udruge, priliko kojeg su se upoznali sa iskustvima proizvođača sira u sjevernoj Italiji.