Udruga „Pramenka“

Udruga „Pramenka“ osnovana je 2002 godine na inicijativu četiriju županijskih /kantonalnih ministarstava poljoprivrede i gospodarstva iz srednjobosanskog, zapadno-hercegovačkog, hercegbosanskog i hercegovačko-neretvanskog.

Inicijativni odbor su činili ministri ove četiri županije/kontona, te predstavnici poljoprivrednog fakulteta i instituta iz Sarajeva i Mostar, kao i sami proizvođači.

Udruga trenutno okuplja 347 proizvođača, koji uzgajaju 70 000 ovaca ,i godišnje proizvedu 1400 tona autohtonih sireva i 1890 tona janjećeg mesa.

Udruga proizvođača i prerađivača autohtonih ovčijih sireva i mesa„Pramenka“

Biskupa Čule bb.(zgrada fakulteta)
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 036 /337 127
Email info@pramenka.org

ID-broj:4227381190004

Broj žiro računa Udruga„Pramenka”:
NLB banka Mostar – 1327310910208553-