Zalaganje za skrb o primjeni najsuvremenijih tehnologija u gospodarenju prirodnim pašnjačkim resursima, uvođenje najprikladnijih rješenja u uzgoju, ishrani i proizvodnji rasplodnog podmlatka, mesa, mlijeka i mliječnih prerađevina.

Pomoć članova u stvaranju preduvjeta za provedbu suvremene tehnologije u ishrani i držanju stoke te povećanju proizvodnje mesa i mlijeka.

Stvaranju preduvjeta za kreditne aranžmane sa povoljnim kamatnim stopama i planovima otplate.

Selekcionira i nabavlja reprodukcijski materijal za članove Udruge direktno od proizvođača, unaprjeđuje suradnju između proizvođača i prerađivača ovčijeg mesa i mlijeka.

Vodi računa o sveobuhvatnoj edukaciji članova udruge organiziranjem predavanja, demonstracijskih prezentacija te raspodjelom stručne literature kao i pomoć pri održavanju priredbi, smotri, izložbi, takmičenja i drugog što ima za cilj promicanje interesa udruge na državnoj i međunarodnoj razini.